"2002 NY40"

"Palma"

Asteroid 2015 TB145

Asteroid 2014 JO25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeten des Sonnensystems: Kleinplaneten