Deep-Sky: Nordamerikanebel NGC 7000
  • Bild 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Infos zum Objekt
  • Aufnahmedaten

Aufnahme: © Markus Weber

Aufnahme: © Markus Weber

Aufnahme: © Markus Weber

Aufnahme: © Markus Weber | Teneriffa 2013 | großes Bild

"Nordamerikanebel"

NGC-Nr. 7000

1 | Optik: Pentax 75/500 SDHF | analoge SLR Pentax MZ-5 | Kodak TP 2415 hyp. | 70 min.

2 | 22.10.2011 | TeleVue Genesis 100/540 | Canon EOS 40D mod. | Astronomik CLS-CCD Filter | 5x15min. | 640 ASA

3 | 23.10.2011 | Pentax 75/500 SDHF | Canon EOS 40D mod. | Astronomik CLS-CCD Filter | 5x15 min | 640 + 800 ASA

4 | 4.10.2013 | DSLR Canon 1100D (astro) | Zeiss/Contax Sonnar 2,8/85 (128mm) | 2x6 min | 400 ASA | iOptron SkyTracker