Astroreisen

Kiripotib, Namibia 2013
Georg Wendt

Teneriffa 2013
Seidenfaden / Weber

Kiripotib, Namibia 2014
Markus Weber

Kiripotib, Namibia 2014
Eva Seidenfaden

Kiripotib, Namibia 2014
Georg Wendt

Namibia 2016
Georg Wendt